DFAoption-WA2

Flow sensor mount, Waterous adapter, flow cond.

DFAoption-WA2

DFAoption-ST2

Flow sensor mount, steel boss, flow cond.

DFAoption-ST2

DFAoption-SC1

Flow sensor mount, saddle clamp, standard

DFAoption-SC1

DFAoption-SC2

Flow sensor mount, saddle clamp, flow cond.

DFAoption-SC2

DFAoption-SC3

Flow sensor mount, saddle clamp, CL1 neck down

DFAoption-SC3

DFAoption-SS2

Flow sensor mount, SS boss, flow cond.

DFAoption-SS2
Go to Top