FPAoption-WA2

Flow sensor mount, Waterous adapter, flow cond.

FPAoption-WA2

FPAoption-ST2

Flow, sensor mount, steel w/ flow conditioner

FPAoption-ST2

FPAoption-SS2

Flow, sensor mount, stainless w/ conditioner

FPAoption-SS2

FPAoption-SS1

Flow, sensor mount, stainless weldment

FPAoption-SS1

FPAoption-SC3

Flow sensor mount, saddle clamp, CL1 neck down

FPAoption-SC3

FPAoption-HL1

Flow, sensor mount, Hale flange option

FPAoption-HL1
Go to Top